1. Avsluta min utbilding.
2. göra karriär.
3. Fullfölja min drömar.